Jedná se o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v intervalech,...
29. 9. 2008 napsal Michal, OK1WMRČíst dál
Pokud jste si již nějakou desku navrhli a už Vás nebaví vyrábět si plošné spoje amatérsky a chcete se svěřit do rukou profesionálů, můsite mít dvě věci. Za prvé dostatek peněz, zvláště pokud budete chtít vyrobit pouze jednu desku. Za druhé vygenerovaná...
26. 9. 2008 napsal Michal, OK1WMRČíst dál
Jedná se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP. Toto zapojení lze použít jako...
25. 9. 2008 napsal Michal, OK1WMRČíst dál
RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzkoušet si tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX SSB a tak je tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení.
22. 9. 2008 napsal Michal, OK1WMRČíst dál
I tento měsíc jsme se zúčastnili Provozního aktivu na VKV. Navázali jsme 115 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 34 952 bodů. . . . .
22. 9. 2008 napsal Michal, OK1WMRČíst dál
Popis konstrukce nového PA pro naše vysílací stanoviště.
8. 9. 2008 napsal OK1GP, OK1UBOČíst dál