Hlavním programem naší schůze byla volba nového výboru a revizora radioklubu. Na další čtyřleté období (2023-2027) byli zvoleni:

  • předseda: Jirka OK1UBO
  • místopředseda: Míra OK7KM
  • člen: Jakub OK1FVN
  • revizor: Pavel OK1JKU

V dalších bodech proběhla diskuze kolem provozních záležitostí radioklubu. Pro rok 2023 byl do funkce pokladníka radioklubu zvolen Pavel OK6RP a správcem chaty na Blatenském vrchu Jirka OK1UBO.

Po ukončení schůze část členů odjela na Blatenský vrch, jelikož se konal I. subregionální závod, kterého jsme se zúčastnili pod značkou OL7C.

73! Míra OK7KM