Radioklub OK1KVK, pobočný spolek


Náš radioklub se zabývá aktivní prací s mládeží, závoděním na KV i VKV pásmech, pořádá kroužky mládeže, akce pro veřejnost a popularizuje radioamatérskou činnost.

Radioklub OK1KVK má nyní 38 členů (stav k 1.1.2011) o věkovém průměru 35 let a je největším radioklubem s nejnižším věkovým průměrem v Karlovarském kraji. Historie našeho radioklubu sahá až do roku 1953. Ke své činnosti využíváme vysílací střědisko na Blatenském vrchu. Také spolupracujeme s dalšími organizacemi pracujícími s mládeží - Hvězdárna a Radioklub o.p.s., Junák - svaz skautů a skautek ČR.

Pokud se chcete stát členem našeho sdružení - zde je přihláška.

IČ: 18228356 | Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu 158061268/0300

Jsme členy Českého radioklubu - ČRK

Podporují nás

Pokud byste náš radioklub chtěli podpořit, můžete nás kontaktovat na e-mailu administrator@ok1kvk.cz - děkujeme!