Letos jsme nahradili 18 el. M2 sestavou čtyř šesti elementových DK7ZB ve vertikálním stacku. Tři ze čtyř antén pro nás před několika lety vyrobil Gert OK1GP a poslední anténu před PD vyrobil Pavel OK1JKU - moc děkujeme!!!!. Na Blatenském vrchu jsme tedy museli před závodem vyrobit dělící člen tvořený úseky koaxiálního kabelu, který jsme navíc vybavili uzemňovacím pahýlem λ/4.

Čtvrtek

Na Blatenský vrch se jako první, ve čtvrtek odpoledne, dostavil správce naší chaloupky Vláďa OK1FIK. Po něm se na BV dostavili ještě Jirka OK1UBO a Pavel OK6RP. Navečer jsme jen připravili práci na druhý den a po důkladné přípravě taktiky na PD jsme šli na kutě.

Pátek

Probudili jsme se do deštivého rána, které zrovna nepřálo venkovním aktivitám. V průběhu rána a dopoledne se na kopci postupně objevovali členové našeho klubu - Vašek OK1VKQ a Pavel OK1JKU s Lukášem (člen kroužku mládeže).

Po odeznění deště jsme se začali věnovat kompletací výše popsaného čtyřčete. Jeho instalací na stožár jsme strávili celý pátek od dopoledne až do pozdního večera. Ani jsme nestihli na nové čtyřče poslechnout majáky, protože jsme se věnovali návštěvě Karla OK2ZI s rodinou z kolektivky OK5Z a sledování fotbalových zápasů. Změřením PSV připravených ANT jsme zjistili, že 8x5 el. a 4x10el. má nějaký problém. Řešení těchto problémů, ale zůstalo na sobotu ráno.

Sobota

Již po osmé ráno jsme se vrhli na řešení vysokého PSV na systému 8x5 el. antén. Jako obvykle se jednalo o ulomený koax ve spojce ze 7/8“ na ½“. U 4x10 el. se jednalo o špatný kontakt u ANT relé. To už dorazil i Ondra OK1CDJ a Jakub OK1FVN. Po krátkém obědě jsme začali finišovat s přípravami, ale už nám bylo jasné, že nestihneme PD mládeže, takže Lukáš se letos k vysílání na PDM nedostal. Přípravy jsme s odřenými zády dokončili pár minut pře začátkem Polního dne, když jsme museli vyřešit několik přepojení zařízení, protože nám odešel zdroj v budiči a v jednom z koncových PA. Do závodu jsme vstoupili přímo z příprav s minimálním časem na ověření funkčnosti vysílacího zařízení, které nás však tentokráte podrželo a nekonala se nějaká velká komplikace. Zato IT technika nás docela vyškolila, protože po první hodině asi stovce QSO vysadil PC, na kterém běžel deník a než se vše vyřešilo, tak Ondra musel dalších 85 QSO odjet postaru s deníkem na papíře. Po nastartování a nastavení náhradního PC se nám už podařilo dojet zbytek závodu bez větších problémů.

První dvě hodiny se odehrávaly pod taktovkou dvojice Ondra OK1CDJ a na příposlechu Vláďa OK1FIK. Těm se podařilo, přes výpadek PC udělat do 16:00 UTC dvě stě jedno QSO a 54 tis bodů, což patří mezi naše nejlepší výsledky, Po Ondrovi a Vláďovi nastoupil Jakub OK1FVN následovaný Pavlem OK6RP, Jirkou OK1UBO a Vláďou OK1FIK. Odpoledne a navečer jsme spíše dělali QSO na západ, severozápad a sever.

Neděle

Nad ránem ještě udržoval provoz OK1UBO do 01:30 UTC, aby ho po hodině a půl přestávky ve 3:00 UTC obnovil Ondra OK1CDJ, který zachytil mírné časně ranní otevření na jihovýchod, kdy se podařilo udělat náš ODX YT0A z KN04 v délce 969 km. Dopoledne ještě naši skupinu operátorů posílil alespoň dočasně Míra OK7KM. Kolem nedělního poledne se jako obvykle trochu otevřel směr na jih do Itálie. Zpestřením nedělního odpoledne byla také návštěva Míry OK1ABB, kterému tímto děkujeme mu za ochutnávku piva z obnoveného pivovaru v Soběslavi. Poslední dvě hodiny závod poznamenal příchod deště, který způsobil zarušení antén statickými výboji, takže jsem nedodělali pár hezkých delších spojení.

Seznam našich nejdelších spojení:

TOP 10 DX QSOs:

CALL QRA QRB
YT0A KN04 969 km
YT5W KN04 945 km
SM6BFE JO68 922 km
YU5PD KN04 891 km
YT3N KN04 884 km
F1MKG JN08 879 km
YU7ACO KN05 870 km
YT4B JN94 857 km
YU1LA KN04 852 km
YO5KAI/P KN16 837 km

Trochu statistiky:

Země DXCC: 19

DXCC Points QSO
DL 133356 479
OK: 29091 153
I: 18823 30
OM: 14840 32
9A: 13962 22
PA: 13205 25
YU: 9237 11
S5: 6920 14
HB: 6737 13
OE: 6605 19
F: 6373 11
HA: 6151 11
ON: 4827 8
SP: 4564 12
SM: 4023 6
OZ: 3568 6
G: 1625 3
YO: 838 1
E7: 739 1

Výsledek

Značka: OL7C - JO60JJ - 1042m A.S.L.
144 MHz - 857 QSO a 285 484 bodů

ODX: YT0A, KN04xx, 969 km
Av. QRB: 333 km
Počet LOC: 92

Závěr

Vzhledem ke změně v anténních systémech je dost obtížné se nějak vyjadřovat k podmínkám šíření během závodu. Dá se, ale s jistotou říci, že nedošlo k nějakému výraznému zlepšení podmínek a celý závod se odehrával za vcelku průměrných podmínek šíření. Letos (snad i díky COVIDU) bylo dost DL stanic, kterých jsme udělali 479.

Všem operátorům a členům našeho radioklubu, kteří se podíleli na nemalém objemu přípravných prací i svou operátorskou zdatností na vlastním průběhu závodu, patří velké poděkování. Bez týmové práce by se jen těžko dalo dosáhnout letošního výsledku.

Na závěr patří naše poděkování protistanicím za spojení a těšíme se na VHF Contestu opět na slyšenou!!!

73! Jirka UBO

Vybavení:

ANT: 4x10, 8x5, 4x6, 4x6, 4x8

RIG: IC-756 ProIII+TRV + PA - 2800W

SW: Tučňák