Před závodem jsme se sešli v neděli dva týdny před datem konání na Blatenském vrchu. Účelem této schůzky bylo odzimování antén a revize jejich stavu. Sněhová pokrývka na BV dosahovala sotva dvaceti cm a jen místy bylo sněhu více. Vevnitř v chalupě bylo celkem příjemně, ale venku padal sníh s deštěm a celkem dost foukalo. Navíc předpověď varovala před nárustem rychlosti větru na úroveň vichřice, takže jsme se omezili na drobnější práce a oželeli vysunutí anténních stožárů a vztyčení více anténních systémů. Během přípravné neděle jsme v sestavě Václav OK1VKQ, Jirka OK1UBO, Jakub OK1FVN a Pavel OK6RP ex OK1PRI v podstatě jen změřili 4x10 el. a demontovali a revidovali fázovací kabely k 4x6 el. systému. Více jsme se věnovali jen 8x5 el. anténě, protože při jejím zazimování koncem minulého roku jsme zjistili zatékání vody do fázovacích kabelů.

Pátek

Po zimní přestávce jsme se na BV v pátek před závodem sešli v sestavě Vašek OK1VKQ, Vláďa OK1FIK, Pavel OK6RP ex OK1PRI, Pavel OK1JKU a Jirka OK1UBO. Cesta na vrchol kopce byla pokryta 20 cm vrstvou urolbovaného sněhu, takže poslední kilometr jsme se zásobami museli vyšlápnout pěšky. Vzhledem k počasí a počtu lidí na chatě jsme v pátek jen dokončili odzimování systémů 4x6 el. + 4x10 el. a jejich vysunutí do pracovní polohy. Kladnou stránkou věci bylo to, že jsme měli dost času na poklidné večerní grilování při sledování hustého sněžení. Po večeři jsem zasedl do vysílací místnosti a zkusil jsem připojit IC-7610 zapůjčený Michalem OK1WMR a naše stávající IC-765PROIII pro porovnání poslechových parametrů. Chvíli mi trvalo, než jsem zjistil, že levný čínský neoriginální napájecí kabel pro IC-7610 má z výroby špatně natočené dutinky a tím pádem nejde na napájecí konektor TRX nasunout. Po opravě kabelu jsem pak měl volné pole pro porovnání poslechových vlastností obou TRX na slabších i silnějších majácích. Výsledkem porovnání obou TRX bylo, že v prostředí bez rušení není moc velký rozdíl mezi oběma RX.

Sobota

V sobotu ráno jsme se probudili do pochmurného zamračeného rána, a protože jsme měli v podstatě vše připravené, tak jsme se mohli těšit z čerstvě napadaného sněhu a nově protažené běžkařské stopy až před vchod do naší chalupy. Po drobných úpravách koaxiálních kabelů k ANT a naladění PA jsme byli připraveni na zahájení závodu. Vzhledem k omezenému počtu operatérů jsme se rozhodli pro tříhodinové směny za mikrofonem. Vláďa OK1FIK rozjel závod v celkem slušném tempu, protože v prvních hodině udělal 68 QSO, které daly dohromady 17 tis bodů a padl také na dlouhou dobu ODX, protože hned v první hodině udělal QSO s YU7ACO. V druhé hodině padlo 71 QSO a 16 tis. bodů, což je méně než obvykle (kdy děláme 95, resp 75 QSO za první a druhou hodinu), ale vzhledem k situaci, kdy jsme vysílali jen dva systémy to byl slušný výsledek. Východní směr nám moc nechodil, díky nízko umístěným anténám a sněhovou nadílkou obsypaným stromům. Lepší podmínky šíření jsme během závodu zaznamenali jen na jih, kde se nám přes absenci speciálního „Italského“ čtyřčete osmielementovek podařilo dosáhnout, jak slušného průměru 467 km/QSO, tak i pěkného bodového výnosu 20 tis. bodů za 33 QSO do Itálie. Z ostatních směrů byly výnosy průměrné s výjimkou severozápadu, kde bodový výnos i průměr dosažených km/QSO byl hluboce podprůměrný.

Neděle

V noci v době od dvou do pěti UTC bylo za trest sedět za rádiem, protože se nám za ty tři hodiny podařilo udělat jen 14 QSO a cca 4,5 tis. bodů. Po šesté hodině UTC se pásmo začalo oživovat signály stanic a např. v 6:32 UTC se nám podařilo udělat jedinou anglickou stanici v závodě – G2D. Mezi nedělní osmou a devátou hodinou UTC dopolední aktivita na pásmu vrcholila, o čemž svědčilo i to, že jsme za hodinu udělali 13,5 tis. bodů a náš ODX za 1. subregionál 2020 : SM6BFE. V závodě byla dle našeho názoru celkem přijatelná míra rušení. Při vyhodnocení přínosů nově použitého TRX IC-7610, který jsme si mohli vyzkoušet v podmínkách závodu, jsme došli k závěru, že tento TRX má pocitově lepší srozumitelnost slabých SSB signálů než IC-756PROIII. Dalším nemalým plusem je možnost poslechu dvou RX kmitočtů najednou (do levého ucha základní kmitočet a do pravého ucha si lze pustit vyhledávání stanic na pásmu). Všem operátorům a členům podpůrného týmu, kteří se podíleli přípravných pracích i na průběhu kontestu patří náš velký dík za odvedený kus práce.

TOP 10 DX QSO

Značka Lokátor Vzdálenost
SM6BFE JO68DQ 922 km
YU7ACO KN05RD 870 km
YU1LA KN04FR 852 km
G2D JO01JA 846 km
SF6F JO67QS 820 km
F6DKW JN18CS 783 km
IK6EIW JN63RJ 780 km
F1TDO JN25LX 759 km
9A0V JN95PE 755 km
IZ1AZA JN34OS 752 km

WKD DXCCs

369xDL, 116xOK, 33xI, 19xPA, 14x9A, 17xOM, 14xF, 11xS5, 15xOE, 8xHB, 6xON. 5xSM, 10xSP, 6xHA, 3xYU, 3xOZ, 1x G.

Vybavení:

Antény : 4x10 a 4x6
RX/TX  : IC-7610 + TRV + PA - 1800W
SW: Tučňák
Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
Závod: 1. subregionál 2020
pásmo 144 MHz - 650 QSO, 205.581 bodů
ODX: SM3BFE – JO68 – QRB 922 km
AVG QRB: 316 km

Na závěr patří naše poděkování všem protistanicím za spojení a možná se i uslyšíme ve 2. subregionálním závodě :-).

Jirka OK1UBO

Fotogalerie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13