Výhodou letošního Polního dne byl datum konání kryjící se pěkně s prodlouženým víkendem od čtvrtka do neděle, kde jsme si mohli užít společenských aktivit i v pohodě připravit zařízení na závod. Letos se první nadšenci - Vláďa OK1FIK a Ondra OK1CDJ - dostavili na Blatenský vrch už ve čtvrtek, aby zahájili důkladné oslavy 65. výročí založení klubové stanice OK1KVK. Na vršku se zastavil i Pavel OK1PRI, aby doručil na chaloupku dostatečné zásoby poživatin a pochutin, které byly nutné pro pokračování oslav čtyřicátin dříve jmenovaného Pavla OK1PRI a Zdeňka OK5ZS (bývalý OK1ZES) a zase odjel, aby zanechal na kopci samotné OK1FIK a OK1CDJ.

V pátek se dostavili další členové klubu a doplnili naší sestavu: Pavel OK1JKU, Vašek OK1VKQ, Ondra OK1CDJ, Vláďa OK1FIK, Jakub OK1FVN, Pavel OK1PRI + junior, Saška OK1RS, Jirka OK1UBO, Zdeněk OK5ZS a Mirek OK7KM. V programu prací na pátek a v sobotu dopoledne bylo dokončení přípravy anténních systémů, včetně ocejchování směrování rotátorů, a připravy vysílacího systému, což se nám protáhlo až do sobotního odpoledne, takže jsme nestačili v PD mládeže rozdat body. Ještě stále jsme před PD neměli dokončeny všechny úpravy v kabeláži vyvolané přenesením našeho hlavního VKV vysílacího stanoviště do KV vysílací místnosti. Tím naštěstí naše technické problémy skončily a vyhnuly se nám i při kontestu. Závod jako obvykle rozjížděl Ondra OK1CDJ s Vláďou OK1FIK na příposlechu. Začátek kontestu se rozjížděl vlažně (83 a 68 QSO za první dvě hodiny). Nicméně v první čtyřhodinovce potěšil G0OLE/P, jako první ze spojení přes 1000 km. V průběhu noci a rána přišly další čtyři QSO přes 1000 km do Anglie a pomyslené počítadlo spojení na Britské ostrovy se na konci závodu zastavilo na čísle 20 a spojení delší než 800 km bylo 27.

Takto nás například slyšel Mike G8TIC/M0BAA/G8T na 2 x 14el DK7ZB ve 20m, když jsme měli natočené na Anglii naše 4x10el DK7ZB ve 14 m.

A tady je znázorněno množství QSO podle své délky:

QRB Per QSO

Po první čtyřhodinovce se za mikrofonem vystřídali OK1FVN, OK1UBO a pak následovali OK1PRI, OK1RS, OK1UBO, OK5ZS, OK7KM. Díky vytrvalému úsilí za mikrofonem a celkem příznivým podmínkám šíření od JZ přes západ a SZ jsme dosáhli slušného deklarovaného výsledku 731 QSO a 272.470 bodů s ODX G3ZME/P, IO82xx v délce 1109 km.

Z níže uvedeného grafu je patrné, že nejlepší směry byly na G a PA, pak na F a HB a nakonec na severní část PA a DL. Z těchto směrů jsme získali skoro polovinu všech bodů.

Stat By Azimuth

Níže naleznete mapku spojení.

2018 3.subr OL7C map

Dvacet nejdelších spojení

Značka Vzdálenost
G3ZME/P 1109 km
M0NF D 1032 km
G0ARC/P 1016 km
M0HRF/P 1004 km
G0OLE/P 1001 km
M1MHZ 933 km
M0AOV 923 km
G2XV/P 907 km
G0SDC/P 906 km
G3PYE/P 897 km
YT1X 884 km
YU7ACO 871 km
YT4B 861 km
YU1LA 853 km
IK5RWX 852 km
M0BAA/P 843 km
YO5KAI/P 838 km
G0FBB/P 836 km
G6IAU/P 835 km
G4SFY 829 km

Takto okomentoval průběh závodu OK5ZS:

  • Hodně překvapila Británie, tam to lítalo parádně.
  • Německo standardně top, zvláště ten náš SZ směr...
  • Dost spojení myslím i Chorvatsko a hlavně Italové. Pavel OK1PRI resp. jeho "cinque nove" bylo slyšet v neděli odpoledne poměrně často.

Dlouhodobě nejvýnosnějším čtvercem je pro nás JO31, ale zajímavé jsou i čtverce JO42 a JN48, což nakonec odpovídá i výše uvedenému grafu nejvýnosnějších směrů.

Worked UL Fields

Všem členům podpůrného týmu, kteří se podíleli na nemalém objemu přípravných prací a operátorům, kteří dali k dispozici svou operátorskou zdatnost, patří velké poděkování.

Poděkování za spojení posíláme i protistanicím a těšíme se na VHF Contestu opět na slyšenou!!!

Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L. Závod: předběžné výsledky PD 2018

144 MHz - 731 QSO a 272.470 bodů.
ODX: ODX G3ZME/P, IO82xx v délce 1109 km
Av. QRB: 373 km

Vybavení:
Antenna(s)    : 4x10, 8x5, 4x8, 4x6, 1x18, 1x4
RX/TX         : IC-756 ProIII+TRV + PA - 2700W
SW: Tučňák