Do kontestové sezóny jsme letos skočili rovnýma nohama týden před závodem jednodenním odzimováním antén (sobota 25.2.2017), kdy jsme se na Blatenském vrchu sešli v sestavě Jirka OK1UBO, Zdeněk OK1ZES, Pavel OK1PRI, Pavel OK1JKU, Jirka OK4FQ a Mirek OK7KM. Během sobotního dne se nám za jasného slunného počasí podařilo zvednout a připravit stožár se 4x10 el. DK7ZB. Na něj se ještě podařilo navěsit naše osmerče pětielementovek pro Z a SZ sektor a zbyla i trocha času na již standardní grilování nějaké té dobroty do bříška. Ostatní přípravy jsme nechali na prodloužený kontestový víkend, což se nám moc nevyplatilo.

Grilujeme

Pátek

Po dlouhé zimní přestávce jsme se na BV sešli ochuzeni o Vaška OK1VKQ, který se rekonvalescentuje doma po operativním vyjmutí žlučníkových kamenů. Brzo se nám uzdrav!!! Vzhledem k tomu, že Vláďa OK1FIK se pro změnu dovolenkoval kdesi na horách, tak na páteční sraz dorazil Pavel OK1JKU, Zdeněk OK1ZES, Pavel OK1PRI + Ondra OK1PRI junior a moje maličkost Jirka OK1UBO. To byl dostatek rukou na dokončení odzimování systému 8x5 el. a 4x6 el.. Stačilo to také na přípravné práce před postavením J-JZ-Z vertikálního stacku 4x8 el., ale už to bylo málo lidí pro jeho vztyčení. Nezbylo tedy nic jiného, než práce celkem časně ukončit a počkat na sobotní posily. Kladnou stránkou věci bylo to, že jsme měli dost času na poklidné večerní grilování obklopení sněhovými závějemi.

Sobota

V sobotu dopoledne po příjezdu Míry OK7KM, Michala OK1WMR a Ondry OK1CDJ jsme dokončili montáž J-JZ-Z vertikálního stacku 4x8 el. a po výměně krátké koaxiální propojky mezi ANT relé a LNA jsme také rozposlouchali systém 4x6 el. na stožáru TA-19 (sektor V až Jih). Po polední přestávce vyhrazené specialitám z grilu a místnímu mírně vyztuženému povzbuzujícímu horkému moku zvanému Malinový sen, jsme za pomoci právě dorazivšího Jakuba OK1FVN vztyčili stožár TA-19 a mohli jsme se vrhnout na zkoušku kouřem našich PA.

¨Sobota

Smutné bylo to, že ze čtyř takto testovaných PA dva kouř ze sebe skutečně vyloudily. Vzhledem k časnějšímu začátku kontestu díky zimnímu času už nezbylo mnoho času na nějaké opravy, a tak jsme zahájili kontest jen se dvěma PA. Po vysušení dutin a vymetení pavučin jsme postupně oba zakouřivší PA uvedli se sníženým výkonem do provozu v průběhu prvních šesti hodin závodu.

Naše peripetie s PA se odrazily v dosahovaných výsledcích prvních třech dvouhodinových operátorských směnách, kdy jsme přišli o spoustu spojení a konkurence nám ujela, ne o nějaký malý parník, ale nejméně o Titanic.

Ondra OK1CDJ rozjel závod díky výše uvedeným problémům velmi zvolna, protože v prvních dvou hodinách udělal 43 (95) + 75 (85) QSO, což bylo o 62 QSO méně než loni. I bodů bylo za první dvouhodinovku o 24 tis méně - první hodina 8 (27; 26) a druhá hodinu 21 (26; 24) tis. bodů. (v závorce jsou loňské a předloňské hodnoty). V prvních dvou hodinách přišly jen dvě QSO přes 500 km – OM5CC a YU7ACO. Potom zasedl za mikrofon Michal OK1WMR, ale i přes plné nasazení se mu stále nedařilo dosáhnout slušnějších výsledků, protože jsme jeli na 2 PA. Oproti minulým létům jsme za třetí a čtvrtou hodinu byli v mínusu 27 QSO a 8 tis. bodů. Delší QSO přes 600 km chodily, zejména ze západu ON a F a jihozápadu 9A - jeho dvouhodinový ODX byl 9A0V - 755 km. I třetí dvouhodinovka nepřinesla pod taktov-kou Míry OK7KM zlepšení. To se dostavilo až po 20:00 UTC, kdy za mikrofonem seděl Jakub OK1FVN a navíc se nám podařilo dát dohromady i druhý porouchaný PA.

Jako vždy bylo za trest sedět za rádiem v noci, kdy je slabší aktivita, ale byli jsme hnáni snahou alespoň trochu stáhnout hendikep z první části kontestu.

V neděli ráno a dopoledne jsme díky zprovozněným PA mohli naplno využít potenciál vertikálního stacku 4x8el. systému a zaměřit se na Itálii (24 QSO) a Švýcarsko (9 QSO).

V závodě byla celkem přijatelná míra rušení a i náš signál musel být naprosto v pořádku, když se jen 9 kHz nad nás naladila OK stanice s GS35B PA za FT-847.

Všem operátorům a členům podpůrného týmu, kteří se podíleli přípravných pracích i na průběhu kontestu.

I přes počáteční problémy se nám podařilo celkem 673 QSO. ODX SM3BFE – JO68 – QRB 922 km.

Na závěr trochu statistiky.

TOP 10 DX QSO

Značka Lokátor Vzdálenost
SM3BFE JO68 922 km
YU7ACO KN05 870 km
G8T JO01 842 km
G4CDN JO02 819 km
G3M JO01 806 km
F6KRK JN18 795 km
I1AXE JN34 769 km
9A0V JN95 755 km
IK1SPR JN34 743 km
YU7C JN95 717 km

WKD DXCCs

416x DL, 96x OK, 24x I, 20x PA, 14x HA, 12x 9A, 13x F, 14x OM, 13x SP, 16x OE, 9x HB, 7x ON, 7x S5, 4x SM, 3x G, 3x OZ, 2x YU

QSO MAP

![Mapa spojení](mapc.png = 700x)

Takže ještě jednou – všem díky moc a na viděnou při dalším závodě.

Na závěr patří naše poděkování všem protistanicím za spojení a těšíme se na 2.\ subregionálním závodě opět na slyšenou!

73 Mirek OK7KM a Jirka OK1UBO

  • Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
  • Závod: 1. subregionál - předběžné výsledky
  • 144 MHz - 673 QSO, 208.098 bodů
  • ODX: SM3BFE – JO68 – QRB 922 km by OK1CDJ
  • Av. QRB: 309 km

Vybavení

  • Antenna(s) : 4x10, 8x5, 4x6, 4x8
  • RX/TX : IC-756 ProIII+TRV + PA - 2700W
  • SW: Tučňák

Fotogalerie

OK1ZES a OK1PRI Jirka OK4FQ Zdenek OK1ZES Jirka OK1UBO Pavel OK1JKU Svačina Jirka OK1UBO