Vláďa OK1FIK nás operátory druhé ligy nabádal k vyzkoušení si závodního provozu na KV (zúčastňujeme se jen VKV závodů). Prý uvidíme resp. uslyšíme, jak to vypadá, když spojení odsýpají jedno za druhým. Navíc bude ke slyšení spousta pro nás nezažitých prefixů, takže budeme muset méně myslet (a vymýšlet nesmysly) a více poslouchat. Navíc nás hecoval ke stavbě nějaké jednoduché vícepásmové antény, kterou bychom měli pro volné chvíle a která by se dala jednoduše během chvíle zprovoznit. Nakonec jsem se toho chopil já (Zdeněk OK1ZES) a pustil se do výroby vícepásmového drátového multidipólu (konstrukční návod bude v samostatném článku). Blížil se největší krátkovlnný závod CQ World Wide DX Contest a tedy pořádná příležitost k vyzkoušení nové antény i krátkovlného závodního provozu.

Na Blaťák jsem s anténou dorazil v pátek 27.10. v 16:30. Kolegové Vláďa OK1FIK, Jirka OK1UBO, Pavel OK1JKU a Vašek OK1VKQ už na kopci byli. Venku se však již smrákalo a tak jsme montáž antény, její měření a naladění odložili na ráno. Okolo 23:00 k nám dorazil Pavel OK1PRI. Vašek nás strašil, že bude vichřice a že na kopci nebude o víkendu bezpečno.

V sobotu ráno jsme antény rozmotali. Vymysleli umístění na stožáru. Zavěsili kladku a už anténa letěla nahoru. Proběhlo první měření a anténa šla zase na zem. Provedli jsme úpravu délek jednotlivých dipólů a zas ji poslali nahoru. Asistoval nám i dorazivší Karel OK1IKP. Takto se vozila nahoru a dolu asi hodinu, až Vláďa oznámil, že je to OK. Teda až na osmadvacítku, která byla nějaká divoká. Zamotal se jeden z dipólů a tak si anténa zopakovala jízdu dolu a nahoru. Spektrální analyzátor konečně na koaxiálním kabelu vystřídal náš ICOM IC-756 PRO III. Mikrofonu se chopil Vláďa s naší závodní značkou OL7C. První spojení uskutečnil v 9:40 UTC na 20m se sicilským závodním týmem II9P. My ostatní jsme se pustili do tradičního grilování. Tou dobou se na Blaťáku konal osmnáctý ročník běžeckého závodu. Po obědě jsme se u mikrofonu průběžně střídali. Poslední šichtu jsem zakončil v neděli ve 2:00 (0:00 UTC) a jako poslední šel už taky spát. V deníku už bylo zapsáno 321 spojení. A jak Vašek říkal, skutečně to venku silně foukalo.

Ráno jsme se probudili posunuti o hodinu v 7:00. Sotva jsme dojedli snídani, vypadla elektrika a už nenaskočila. Takže nedělní vysílání se nekonalo, my se sbalili a vydali se na cestu domů. Za Perninkem se prohnal vzduchový válec, který s sebou bral stromy i stožár VN.

Abych skončil pozitivně, krátkovlnný závodní provoz mě obohatil o zajímavou zkušenost. Nová anténa se osvědčila na výbornou. A to jak během vysílání, tak i svou mechanickou výdrží během noční vichřice.

Děkujeme všem protistanicím za spojení a těšíme se na slyšenou v příštím roce.

73 Zdeněk OK1ZES

Vybavení:

ANT: 6 pásmový drátový multidipól
RIG: IC756PROIII + 1xPA
SW: Win-Test

Statistika

Pásmo QSO Bodů Multi Celkem
80M 41 46 46 2116
40M 98 141 61 8601
20M 88 200 59 11800
15M 94 218 53 11554
ALL 321 605 219 132495
CQ ZONE QSO CQ ZONE QSO
1 2 15 74
3 2 5 59
4 16 14 54
5 59 20 28
8 3 16 21
9 4 33 18
11 7 4 16
13 2 21 12
14 54 11 7
15 74 17 5
16 21 9 4
17 5 40 4
19 1 8 3
20 28 31 3
21 12 1 2
23 1 3 2
25 2 13 2
31 3 25 2
33 18 35 2
35 2 19 1
39 1 23 1
40 4 39 1
Celkem 321 Celkem 321

Mapa QSO

mapa qso
OK1VKQ a OK1IKP Běžecký závod OK1FIK a OK1VKQ OK1FIK OK1UBO KV anténa multiband Stožár vysokého napětí