Zde najdete stručný návod jak postupovat při vygenerování výrobních dat pro plošný spoj z programu Eagle ve standardním formátu Gerber-274X. Článek je především určen pro členy radioklubu jako návod, jak správně doplnit projekty o výrobní podklady, ale může být použit zcela univerzálně.

Postup

Nastavení cest a stažení CAM Jobs

V programu Eagle se generují gerber data pomocí tzv. CAM jobs. Do nastavení umístění složek se dostanete z hlavního ovládacího panelu

Eagle control-panel

Options -> Directories...

Eagle directories

Do této složky s CAM si nakopírujte tyto soubory:

_gerb274x_2layer_2print_excellon.cam - 2vrstvá DPS

_gerb274x_4layer_2print_excellon.cam - 4vrstvá DPS

Tyto CAM Joby vygenerují vrstvy mědi, masek, potisku i vrtání.

Generujeme data

Ještě před vlastním generováním dat je potřeba vytvořit ve složce _EXPORT (na síťovém serveru S:\EAGLE\_EXPORT\) složku s názvem desky. Například pokud se deska jmenuje LPS_Supply_board_v1.0.brd pojmenujte složku LPS_Supply_board_v1.0. Do této složky se data vygenerují. Pokud nemáte Eagle připojen přes síťový server S:, lze cestu generování souborů nastavit kamkoli jinam ve vašem počítači.

Otevřeme desku plošných spojů, pro kterou chceme vygenerovat gata.

Eagle CAM Processor

File -> CAM Processor...

Vybereme CAM Job

Eagle CAM Job

File -> Open -> Job...

Vybereme náš CAM Job (například _gerb274x_4layer_2print_excellon.cam pro čtyř vrstvou desku)

Eagle CAM Job1

Pro kontrolu můžete projít jednotlivé záložky, které vrstvy se generují samostatných souborů:

Po vygenerování jsou důležité tyto soubory:

top.gbr  vrstva TOP
bot.gbr  vrstva BOT
smt.gbr  vrstva masky TOP
smb.gbr  vrstva masky BOT
plt.gbr  vrstva potisku TOP
plb.gbr  vrstva potisku BOT
in2.gbr  vnitřní vrstva 2
in3.gbr  vnitřní vrstva 3
out.gbr  vrstva obrysu DPS
pth.exc  vrstva prokovené vrtání ve formátu Excellon
npth.exc vrstva neprokovené vrtání ve formátu Excellon
pth.dri  info soubor o vrtání

K těmto souborům vytvoříme info.txt, do kteréh napíšeme informace důležité pro výrobu plošného spoje. Následuje příklad:

Board name: LPS_Supply_board_v1.0
Board size: 75 x 75 mm
Base material: FR4=1.5mm
Panel: -
Surface: HAL lead free
Layers: 2 layers Cu=18um
Mask: TOP+BOT Green
Print: White print TOP
Formatting: Milled

Složku s exportem dáme do jednoho komprimovaného souboru název-desky.zip, například LPS_Supply_board_v1.0.zip a uložíme do projektu.

Kontrola vygenerovaných dat

Zde je online gerber 3D viewer mayhewlabs.com nebo si můžete pro kontrolu stáhnout třeba tento užitečný SW: gerbv

Dejte nám vědět!

Napište nám na naše fórum.