Přípravy na letošní 1. subregionál měly být vcelku jednoduché, nicméně silný vítr na úrovni vichřice nám nejprve v prosinci sfoukl čtyřče 5el. antén ze střechy a následně i osmerče ze stožáru. Tím jsme měli zajištěnu práci na dva víkendy před závodem, kdy jsme se věnovali (OK1VKQ, OK1FIK, OK1GP a OK1UBO) jen opravám větrem a pádem pochroumaných antén. Přes veškeré úsilí se nám za dva víkendy nepodařilo uvést antény do původního stavu - jedno čtyřče jsme opravili a z osmerčete jsme dali dohromady druhé čtyřče.

Naštěstí jsme se nemuseli věnovat naší hlavní anténě 4x10 el. DK7ZB, kterou jsme loni v květnu opravili, a od té doby funguje výtečně. Ale i v případě této antény se alespoň něco muselo porouchat, aby se učinilo za dost Murphymu zákonům. Tou poruchou byl námrazou a vibracemi uklepaný prvek spodní pravé antény, jehož absenci jsme zjistili, až když byl 14m stožár vysunut do plné výšky a ještě na něm nainstalováno naše západní sektorové čtyřče 5 el. DK7ZB. Nikdo už neměl sílu odmontovat sektorové čtyřče, rozebrat stožár a vše zase nainstalovat zpět kvůli jednomu prvku. Zase na druhou stranu asi nikdo ve světě nejezdí se čtyřčetem s 39 prvky :-)

Na rozdíl od loňské zimy, kdy se na naše kontextové stanoviště dalo celou zimu dojet autem, tak letos jsme se při návštěvách Blatenského Vrchu museli nejprve ujmout role tažných saňových psů, abychom si na kopec dopravili na saních potřebný materiál a nářadí. Ono se pak těch 850 m od protahované cesty k rozhledně řádně protáhne, když za sebou člověk táhne 60 kg nákladu. Jedinou výhodou bylo to, že cesta na vrchol spadá do udržovaných běžkařských tras a tak byla půlmetrová vrstva sněhu několikrát udusána rolbou upravující běžkařské trasy.

Letošní termín 1. subregionálu opět spadl do stejného týdne jako jarní prázdniny v karlovarském kraji, což bylo pro někoho výhodou pro jiného kolize s uvažovaným výletem za lyžovačkou. Letos se díky této kolizi termínů nemohl zúčastnit Vláďa OK1FIK, který byl s rodinou a přáteli na lyžích v Alpách. Zpočátku to vypadalo tak, že závod odjedeme ve třech (OK1VKQ, OK7KM a OK1UBO), ale naštěstí se postupně hromadily potvrzení účasti od dalších operatérů (OK1CDJ, OK1PRI, OK1FVN a OK1WMR), takže nakonec účast vypadala docela dobře.

Jako první vyrazila na Blatenský vrch v pátek ráno základní osádka (OK1VKQ a OK1UBO). Sice to bylo s hodinovým zpožděním, protože jsem ještě v pátek ráno dodělával náhradní LNA, ale nakonec se ukázalo, že ono zpoždění se nakonec proměnilo ve výrazné zrychlení. Když jsme totiž dorazili na rozcestí pod Blatenským vrchem a vyložili z auta hromadu materiálu k odtažení na kopec, tak právě dorazila rolba údržby běžkařských stop. Když její řidič uviděl tu hromadu věcí a jen dvoje sáňky, tak nám nabídl odvoz, což jsme kvitovali s obrovským nadšením, protože místo dvou cest se sáňkami to spravilo 5 minut jízdy na rolbě.

Po časném obědě jsme se s Vaškem OK1VKQ vrhli na přípravu zavěšení východního čtyřčete na RDM-12 trojúhelníkový stožár. To neproběhlo zrovna hladce, protože jsme museli nejprve pokud možno bez poškození vyprostit koaxilání i ovládací kabely z půlmetrové vrstvy zmrzlého sněhu a ledu na střeše naší chaloupky. Při té příležitosti jsme také narazili na uložené antény našeho jihozápadního dvojčete osmi elementových yagin, jejichž exhumace z ledové krusty si vyžádala svoji daň ve formě zohýbaných a polámaných prvků. Tou dobou už přikládal svoji ruku k dílu i Pavel „Řízek“ OK1PRI i když mu chvíli trvalo, než se uvolil vylézt na střechu naší chalupy a zapojit se do vyprošťovacích prací. Po dvou hodinách přehazování sněhu, zmrzlého firnu a ledu se nám vše potřebné podařilo vyprostit, ale na střeše chalupy to vypadalo, že se tudy prohnalo stádo divokých prasat hledajících pod sněhem něco k snědku a my jsme byli notně utahaní a totálně propocení. S příchodem soumraku se nám podařilo vytáhnout naše východní čtyřče na RDM-12 trojúhelníkový stožár. Přitom se nám podařilo dokonale promotat ovládací i koaxiální kabely s kotvami stožáru, takže padlo rozhodnutí nechat dokončení montáže na druhý den. Ještě před večeří jsme vzali obě antény jihozápadního dvojčete do chalupy, aby z antén odtál led a námrazky a my mohli v teple a pohodlí chaloupky antény opravit.

V sobotu ráno se nám podařilo rozmotat gordický uzel kotev a kabelů u východního čtyřčete na RDM-12 trojúhelníkovém stožáru. S příchodem dalších posil tvořených Mírou OK7KM, Michalem OK1WMR a Ondrou OK1CDJ se podařilo rychle umístit na rozhlednu dvojče antén jihozápadního sektoru, zapojit vysílací zařízení a rozeběhnout kontestový deník včetně ovládání µkeyeru a KV rigu ještě před obědem. To vypadalo podezřele, protože podle dlouhými lety ověřených zkušeností je příliš hladký průběh příprav na kontest předzvěstí nějakého pro závod fatálního problému. Naštěstí Michal OK1WMR při kontrole vysílací signálové cesty zjistil, že do transvertoru podle indikátoru přichází IF signál, ale z XVT nic nejde do budiče PA nic. Po půlhodince měření a bádání jsme zjistili, že nebyl utáhnutý SMA konektor na XVT. Náprava byla jednoduchá a tato malá závada nám dávala naději na bezproblémový průběh kontestu.

Po obědě tedy zbylo něco času i na poslech majáků, který naneštěstí nepotvrdil předpověď na Hepburnových webových stránkách. Byli jsme schopni zaslechnout v obvyklé síle maják PI7CIS a detekovat o něco slabší maják ON0VHF. Při otočení na sever jsme zaznamenali silný signál majáku OZ7IGI (S5). Na jihovýchodu jsme byli schopni detekovat vzdálenější z maďarských majáků HG8BVA. Všechny zaslechnuté majáky byly ve svých obvyklých silách a nic nenasvědčovalo nějakému výraznějšímu zlepšení podmínek šíření na JZ, Z a JV.

Hodinu před závodem jsme začali vysílat, abychom ověřili kvalitu našeho signálu a snažili jsme se indikovat směry se zlepšenými podmínkami šíření. K zařízení jsme usadili Ondru OK1CDJ, aby nám pohlídal kmitočet a udělal si nějaké to QSO. Pohladilo po duši, když Ondru zavolali před závodem dvě anglické stanice a tři ON. Vypadalo to, že se přeci jenom koná nějaké to zlepšení podmínek šíření.

Ondra rozjel závod svižně, protože v prvních dvou hodinách udělal 95 + 85 QSO a 26 + 24 tis. bodů. Také ho v jeho dvouhodinovce zavolaly obě anglické a tři belgické stanice, které dělal před závodem, ale jinak nic nenasvědčovalo zlepšeným podmínkám ze západu a jihozápadu. Potom zasedl za mikrofon Michal OK1WMR a pokračoval ve slušném tempu 71 + 57 QSO a 24 + 18 tis. bodů. Delší QSO přes 650 km mu chodily, zejména z jihovýchodu a jihu - jeho dvouhodinový ODX byl 9A0V 759 km. Pravdou je, že také přišilo pět Francouzů, ale většinou kratších než 600 km, výjimkou byl F4EGA se 650 km.

My ostatní jsme na monitoru počítače opakovaně studovali předpověď podmínek šíření a Ondra stále tvrdil, že podle předpovědi to bude na západ chodit. Protože občas přišel nějaký ten Francouz, tak jsme čtyřče deseti el. antén udržovali převážně ve směru 240 až 265° (směrovat ant. na čistý západ nemá smysl, protože v tom směru stojí stožár BTS a šumí na úrovni S9) a západní sektorové čtyřče ve směru 290° - to abychom byli připraveni, až to začne. Nic zvláštního se nekonalo, nicméně vytrvalé směrování antén do výše uvedených směrů přineslo spousty bodů od blízkých i vzdálenějších německých stanic, kterých jsme udělali rekordních 535 a také 29 francouzských stanic, což pro nás není příliš obvyklé. Oproti tomu se dá říci, že výsledných šest anglických stanic na 1. subregionálu občas děláváme, protože během března bývají pravidlem mírně zlepšené podmínky na Anglii.

Nejslabšími hodinami bylo období mezi jednou až pátou hodinou UTC, kdy jsme dělali mezi pěti až deseti spojeními za hodinu s celkovým bodovým výnosem 10 tisíc bodů.

Během rána a dopoledne se především Michalovi OK1WMR podařilo udělat několik švédských stanic a mimo jiné i náš ODX v závodě - SM6BFE, 923 km (poslechněte si nahrávku zde). Zřetelně to tedy na sever chodilo, ale stanic bylo v tomto směru málo. Podařilo se mu udělat i QSO se švédskou stanici vzdálenou 800 km, která měla jako ant. HB9CV a výkon 50W, což svědčí o velmi zlepšených podmínkách šíření na sever.

Z přiloženého grafu je patrné, že oproti letům 2011 až 2014 nám to letos chodilo násobně lépe do směru 230° (HB,DL), 250 až 260° (HB, DL, F) a na sever (DL, SM). I letos se jako naše slabina ukázal jihovýchodní a jižní směr, kde se díky náhradnímu umístění východního sektorového systému a našemu soustředění na jihozápadní, západní a severní směr podařilo udělat o dost méně dosažitelných stanic z I, S5, 9A, OM, YU a OK. Nicméně bodový výnos z JZ, Z a S směrů výrazně převážil propad výnosů z JV a J, kde jsme dosahovali jen průměrných či podprůměr-ných výsledků.

DXCCs: 17
DL: 145325 535   SM: 8530 12   OE: 5477 18   S5: 4413  9  
OK: 21074 119   HB: 7591 15   ON: 5445  9   YU: 2381  3  
F:  17253 29   9A: 7516 12   OZ: 5405  8  
SP: 10698 27   HA: 7355 13    G: 4968  6  
PA: 10307 19   OM: 7335 17    I: 4659  7

Závod jinak probíhal v klidu a bez výraznějšího rušení na pásmu i když zvednutý širokopásmový šum jsme zaznamenali. Všem operátorům a členům podpůrného týmu, kteří se podíleli na nemalém objemu přípravných prací i svou operátorskou zdatností na vlastním průběhu závodu, patří velké poděkování. Bez týmové práce by se jen těžko dalo dosáhnout našeho nového klubového rekordu v počtu spojení i počtu bodů v 1. subregionálu. Vzhledem k omezené sestavě anténních systémů je slušným výsledkem i dosažený bodový výnos na QSO, kde jsme dosáhli hodnotu malinko nad 320 km/QSO. Takže ještě jednou – všem díky moc a na viděnou při dalším závodě. Na závěr patří naše poděkování všem protistanicím za spojení a těšíme se na 2. subregionálním závodě opět na slyšenou!!!

TOP 10 DX QSOs

Značka Lokátor Vzdálenost Operátor
SM6BFE JO68DQ 922 km by OK1WMR SSB - nahrávka
G4RUL/P JO00DR 882 km by OK1FVN SSB
YU7ACO KN05QC 869 km by OK1FVN SSB
SK6QA JO58UB 855 km by OK1WMR SSB
G0JJG JO02LE 845 km by OK1FVN CWs SSBr
SM6UQL JO57WU 831 km by OK1WMR SSB
G4CDN JO02SS 819 km by OK1CDJ SSB
G4SWX JO02RF 812 km by OK1CDJ SSB
SA6CBY JO57XP 808 km by OK1CDJ SSB
G3M JO01QD 806 km by OK7KM SSB

Vybavení:

 • ANT: 4x10el. DK7ZB@14m, 4x5el. DK7ZB@15m, 4x5el. DK7ZB@8m a 2x8el.@20m
 • RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 4xPA (celkem 2500 W)
 • SW: Tučnák

Fotogalerie