Z předchozího dílu již umíme vytvořit základní dokument s nadpisy a tabulkami. Dnes se pustíme do trochu náročnějších úkolů a tím je vložení obrázků a psaní rovnic v LaTeXu. Jelikož je opakování matkou moudrosti, zkuste si vytvořit nový dokument a připravte si ho pro práci. Jdeme na to!

**Vkládání obrázků ** Vkládání obrázků není jednoduchou záležitostí, možná se Vám to někdy nepodaří napoprvé, ale přijdete na vlastní postup, který budete používat. Kompilátoru musíte však říci, že budete v práci používat obrázky, do preambule proto vložíme

\usepackage{graphicx}

Poté by nám nemělo nic bránit v umístění obrázku do dokumentu. Uvedeme ho opět několika zápisy, tentokrát nám to průvodce nijak neulehčí.

\begin{figure}[htp] \centering \includegraphics[scale=0.75]{latex.png} \caption{Logo \LaTeX u} \label{fig:triangle} \end{figure}

Vidíme, že obrázek je uvozen příkazy \begin{figure} a \end{figure}, přičemž má další parametry, které specifikují jeho umístění.Příkaz \includegraphics[scale=0.75]{latex.png} odkazuje na umístění obrázku a „scale“ jeho velikost. Dále můžeme zapsat také popisek obrázku jako \caption{Popis obrázku} a přiřadit mu jedinečný štítek \label.Štítek se hodí především v delším textu, kdy se na obrázek odkazujeme. Příkaz pro odkázání se na obrázek je \ref{fig:triagle}, přičemž uvnitř závorek musí být správný název štítku. Tento příkaz můžeme použít klidně na první nebo padesáté straně. O správné číslování se stará komprimátor.Příklad 1: Zkuste si vložit libovolný obrázek. Na konci opět najdete zdrojový kód, jak by vše mělo vypadat.RovniceExistuje mnoho způsobů, jak vkládat rovnice do LaTeXu, první ze způsobu je uvození vzorce přímo:\begin{math}\end{math}Pokud bychom chtěli mít rovnice číslované, použijeme jiné uvození:\begin{equation}\end{equation}Příklad 2: Zkuste si provést zápis jednoduchých rovnic.\begin{equation} x=\sqrt{a+b+c^3} \end{equation} \begin{math} I=\frac{Q}{t} \end{math} V případě sázení vzorců přímo v textu, musíme dané rovnice umístit mezi symboly $. Například $ax^2+bx+c=0$. Viz dnešní zdrojový kód. Přehledné matematické operátory najdete zde - http://www.it.cas.cz/manual/latex/j.html.Pokud Vám vzorce v LaTeXu zaujaly, doporučuji také PDF s názvem Hardcore LaTeX Math (en) od Massachusetts Institute of Technology.

Shrnutí Tento seriál by Vám měl pomoci vytvořit jednoduchý dokument pomocí LaTeXu. Možností přizpůsobení vzhledu a dalších úprav je však několik. Doufám, že několik předchozích článků bylo alespoň trochu přínosem a ukázalo Vám nové možnosti publikování článků. Příští a poslední díl seriálu bude pouze o prostředí LaTeXu – jak si například nastavit jiné řádkování, jak si vytvoříme záhlaví a zápatí, jak na titulní stránku a obsah. Pokračovat na závěrečný díl seriálu o LaTeXu.Zdrojové kódy příkladů máte zde: Příklad 1 a Příklad 2.


Autor Autor je členem radioklubu od roku 2004 a přibližně 6 let se stará o internetové stránky radioklubu. Studuje vysokou školu a pracuje v Praze. V případě dotazů k LaTeXu ho můžete kontaktovat na e-mailové adrese: ok7km (zavinac) hotmail.com.