Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8

Ke stažení: wait.c == wait.pdf == wait.htm


/*---------------------------------------------------------------------------

soubor: wait.c
verze: 1.0
datum: 9.1.2012
popis:

Cekaci rutiny a makra pro bitove operace
Cekaci rutiny jsou mnohem uspornejsi nez bezne "delay.h"

Tento soubor vynikl ze souboru "mojelib.h" jehoz autora bohuzel neznam.

---------------------------------------------------------------------------*/

// Zmena bitu portu, IO registru nebo promenne:
#define setb(bajt,bit)  bajt |= 1<<(bit)  //nastav bit
#define clrb(bajt,bit)  bajt &= ~(1<<(bit)) //nuluj bit
#define negb(bajt,bit)  bajt ^= 1<<(bit)  //neguj bit

// Casove smycky:
void wait_ms (unsigned int c);       // cekej milisekund(max65553):
void wait_us (unsigned int c);       // cekej mikrosekund(max65553):

//cekej milisekund:
unsigned char reg21 = F_CPU / 60000;  // F_CPU = frekv. oscilatoru [Hz],
                    // (vnitrni konstanta prekladace)
void wait_ms (unsigned int c)
{
  asm("push  r20");
  asm("push  r21");
asm("_Wms0:");
  asm("ldi  r20,0x14");
asm("_Wms1:");
  asm("lds  r21,reg21");
asm("_Wms2:");
  asm("dec  r21");
  asm("brne  _Wms2");
  asm("dec    r20");
  asm("brne  _Wms1");
  asm("dec  r24");
  asm("brne  _Wms0");
  asm("dec  r25");
  asm("brpl  _Wms0");
  asm("pop    r21");
  asm("pop    r20");
}

//cekej mikrosekund:
unsigned char reg20 = F_CPU / 6000000 + 1;
void wait_us(unsigned int c)
{
  asm("push  r20");
asm("_wus0:");
  asm("lds  r20,reg20"); // 1-6MHz: r20=1 6-12MHz: r20=2
asm("_wus1:");
  asm("dec  r20");
  asm("brne  _wus1");
  asm("dec  r24");
  asm("brne  _wus0");
  asm("dec  r25");
  asm("brpl  _wus0");
  asm("pop  r20");
}

//eof
//(c) OK1ZKV 2012