Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8

Ke stažení: lcd.c == lcd.pdf == lcd.htm


/*---------------------------------------------------------------------------

soubor: lcd.c
verze: 1.0
datum: 13.1.2012
popis:

Obsluzne rutiny pro displej 2x16 znaku s radicem HD44780

-Komunikace je ctyrbitova (pouzivaji se pouze piny displeje D4 - D7)
-Displej je v rezimu "pouze zapis" (signal "R/W" displeje je uzemen)
-Displej je pripojen k mikrokontroleru pouze signaly: RS, EN a D4 az D7.

Tento soubor vynikl upravou souboru "mojelib.h" jehoz autora bohuzel neznam.

---------------------------------------------------------------------------*/

#include <avr/pgmspace.h> // pgm_read_byte()

#ifndef  setb  //setb = makro ze souboru "wait.c"
#include "wait.c"
#endif

//Defaultni definice pinu, ke kterym je displej pripojen
#ifndef PORT_RS
#define PORT_RS   PORTD
#define DDR_RS     DDRD
#endif
#ifndef PORT_EN
#define PORT_EN   PORTD
#define DDR_EN     DDRD
#endif
#ifndef PORT_D4
#define PORT_D4   PORTD
#define PORT_D5   PORTD
#define PORT_D6   PORTD
#define PORT_D7   PORTD
#define DDR_D4     DDRD
#define DDR_D5     DDRD
#define DDR_D6     DDRD
#define DDR_D7     DDRD
#endif
#ifndef  RS
#define    RS     2
#endif
#ifndef  EN
#define   EN     3
#endif
#ifndef  D4
#define   D4     4
#define   D5     5
#define   D6     6
#define   D7     7
#endif

// Funkce pro displej:
void lcd_ini (void);          //inicializace
void lcd_instr(unsigned char ins);   //napis instrukci
void lcd_char (unsigned char dat);   //napis znak
void lcd_num3 (unsigned int num,unsigned char znak); //napis cislo (3 cifry)
void lcd_num2 (unsigned char num,unsigned char znak);//napis cislo (2 cifry)