Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8

Ke stažení: kbd_2x3dm.c == kbd_2x3dm.pdf == kbd_2x3dm.htm


/*---------------------------------------------------------------------------

soubor: kbd_2x3dm.c
verze: 1.0
datum: 9.1.2012
popis:

Rutiny pro obsluhu maticove klavesnice 2x3 klavesy.
Prepinani rad klavesnice je rizeno pomoci signalu KBDAB.
Pokud jsou v serii s klavesami zapojeny diody, jsou presne detekovana vsechna
stisknuta tlacitka (umoznuje pouziti dvojhmatu)

rutina kbd_ini() slouzi k inicializaci portu a pinu ke kterym je pripojena klavesnice

rutina kbd_read() precte klavesnici a vrati hodnotu stiskle klavesy (klaves)
- optimalni je spoustet tuto funkci 10 - 20 krat za sekundu

---------------------------------------------------------------------------*/
#ifndef	setb	//setb = makro ze souboru "wait.c"
#include "wait.c"
#endif

//Defaultni definice portu a pinu, ke kterym je pripojena klavesnice
#ifndef PIN_KBD1
#define PIN_KBD1 	PINC
#define PORT_KBD1 	PORTC
#define DDR_KBD1 	DDRC
#endif

#ifndef PIN_KBD2
#define PIN_KBD2 	PINC
#define PORT_KBD2 	PORTC
#define DDR_KBD2 	DDRC
#endif

#ifndef PIN_KBD3
#define PIN_KBD3 	PINC
#define PORT_KBD3 	PORTC
#define DDR_KBD3 	DDRC
#endif

#ifndef PORT_KBDAB
#define PORT_KBDAB 	PORTC
#define DDR_KBDAB	DDRC
#endif

#ifndef  	KBD1
#define		KBD1 	0
#endif
#ifndef  	KBD2
#define 	KBD2 	1
#endif
#ifndef  	KBD3
#define 	KBD3 	2
#endif
#ifndef  	KBDAB
#define 	KBDAB	3
#endif

//konstanty pro klávesnici:
#ifndef  KBD_SKIP
#define		KBD_SKIP	20	//pocet vynechanych cyklu mezi opakovanym navracenim
#endif					//hodnoty stale stiskleho tlacitka (autorepeat)

#ifndef  KBD_ACC
#define		KBD_ACC	4	//pocet cyklu, o ktery se zrychluje opakovani (autorepeat)
#endif

//inicializace klavesnice
void kbd_ini(void)
{
clrb(DDR_KBD1,KBD1);
clrb(DDR_KBD2,KBD2);
clrb(DDR_KBD3,KBD3);	//tlacitka - vstupy

setb(PORT_KBD1,KBD1);
setb(PORT_KBD2,KBD2);
setb(PORT_KBD3,KBD3);	//zapnuti pull-up rezistoru na vstupech

setb(DDR_KBDAB,KBDAB); 	//prepinani rad klaves - vystup
}

//cteni klavesnice
unsigned char kbd_read(void)
{
static unsigned char klavesa_old=0, cekani=0, zrychleni=0;
unsigned char klavesa=0, i;

clrb(PORT_KBDAB,KBDAB);
for(i=0;i<2;i++)	//cyklus probehne dvakrat (2 rady tlacitek)
  {
  wait_us(5);	//cekani (kvuli fyzicke konstrukci klavesnice (parazitni kapacity)
  if((PIN_KBD1&(1<<KBD1))==0) //pokud je stisknute tlacitko 1 (na vstupu je log. nula)
    setb(klavesa,0+(3*i));	//nastav prislusny bit promenne klavesa
  if((PIN_KBD2&(1<<KBD2))==0) //pokud je stisknute tlacitko 2
    setb(klavesa,1+(3*i));	//nastav prislusny bit promenne klavesa
  if((PIN_KBD3&(1<<KBD3))==0) //pokud je stisknute tlacitko 3
    setb(klavesa,2+(3*i));	//nastav prislusny bit promenne klavesa
  negb(PORT_KBDAB,KBDAB);	//prepni na druhou radu tlacitek
  }

if(klavesa>0) //pokud bylo stisknuto nejake tlacitko
 {
 if(klavesa_old==klavesa)	//pokud je stisknuto porad stejne tlacitko
   {
   if(cekani>KBD_SKIP)	//pokud se jiz vynechal dostatecny pocet cyklu
     {
     cekani=zrychleni; 	//priste se bude cekat o nekolik cyklu mene
           //(pocet je dan aktualni hodnotou promenne "zrychleni")
     if(zrychleni<=KBD_SKIP)	//pokud jeste ma smysl zrychlovat
       zrychleni+=KBD_ACC;	//zrychli

     return klavesa;			//vrat hodnotu klavesy volajici funkci
     }
   else //pokud se jeste nevynechal dostatecny pocet cyklu
    cekani++; //pripocti dalsi vynechany cyklus
  }//if(klavesa_old==klavesa)
 else //pokud neni stisknuto stejne tlacitko jako minule
   {
   cekani=0;
   zrychleni=0;
   klavesa_old=klavesa;	//uloz jeho hodnotu pro priste
   return klavesa;			//a vrat tuto hodnotu volajici funkci
   }//else(klavesa_old==klavesa)
 }//if(klavesa>0)
else
  klavesa_old=0;
return 0;
}
//eof
//(c) OK1ZKV 2012