Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8

Ke stažení: atmega_lcd_uni_cfg.c == atmega_lcd_uni_cfg.pdf == atmega_lcd_uni_cfg.htm


/*---------------------------------------------------------------------------

soubor: atmega_lcd_uni_cfg.c
verze:  1.0
datum:  13.1.2012
popis:

Konfigurace pinu displeje a klavesnice na pripravku "ATmega_LCD_uni"
pro rutiny ze souboru:
lcd.c
kbd_2x3dm.c

---------------------------------------------------------------------------*/

//klávesnice

#define DDR_KBD1 	DDRC
#define DDR_KBD2 	DDRC
#define DDR_KBD3 	DDRC

#define PIN_KBD1 	PINC
#define PIN_KBD2 	PINC
#define PIN_KBD3 	PINC

#define PORT_KBD1 	PORTC
#define PORT_KBD2 	PORTC
#define PORT_KBD3 	PORTC

#define		KBD1 	0
#define 	KBD2 	1
#define 	KBD3 	2

#define DDR_KBDAB	  DDRB
#define PORT_KBDAB 	PORTB
#define 	KBDAB	0

//displej:

#define DDR_D4 		DDRD
#define DDR_D5 		DDRD
#define DDR_D6 		DDRD
#define DDR_D7 		DDRD

#define PORT_D4 	PORTD
#define PORT_D5 	PORTD
#define PORT_D6 	PORTD
#define PORT_D7 	PORTD

#define DDR_RS 		DDRD
#define PORT_RS 	PORTD

#define DDR_EN 		DDRD
#define PORT_EN 	PORTD

#define		RS 		2
#define 	EN 		3
#define 	D4 		4
#define 	D5 		5
#define 	D6 		6
#define 	D7 		7

//eof
//(c) OK1ZKV 2012