Kompatibilní zapojení: LCD panel s ATmega8

Ke stažení: atmega_lcd_uni_cfg.c == atmega_lcd_uni_cfg.pdf == atmega_lcd_uni_cfg.htm


/*---------------------------------------------------------------------------

soubor: atmega_lcd_uni_cfg.c
verze: 1.0
datum: 13.1.2012
popis:

Konfigurace pinu displeje a klavesnice na pripravku "ATmega_LCD_uni"
pro rutiny ze souboru:
lcd.c
kbd_2x3dm.c

---------------------------------------------------------------------------*/

//klávesnice

#define DDR_KBD1   DDRC
#define DDR_KBD2   DDRC
#define DDR_KBD3   DDRC

#define PIN_KBD1   PINC
#define PIN_KBD2   PINC
#define PIN_KBD3   PINC

#define PORT_KBD1   PORTC
#define PORT_KBD2   PORTC
#define PORT_KBD3   PORTC

#define    KBD1   0
#define   KBD2   1
#define   KBD3   2

#define DDR_KBDAB   DDRB
#define PORT_KBDAB   PORTB
#define   KBDAB  0

//displej:

#define DDR_D4     DDRD
#define DDR_D5     DDRD
#define DDR_D6     DDRD
#define DDR_D7     DDRD

#define PORT_D4   PORTD
#define PORT_D5   PORTD
#define PORT_D6   PORTD
#define PORT_D7   PORTD

#define DDR_RS     DDRD
#define PORT_RS   PORTD

#define DDR_EN     DDRD
#define PORT_EN   PORTD

#define    RS     2
#define   EN     3
#define   D4     4
#define   D5     5
#define   D6     6
#define   D7     7

//eof
//(c) OK1ZKV 2012