Abychom se vyhnuli moudrým připomínkám typu - Nečekej, až se tě kontestová sezóna zeptá, co jsi dělal v zimě. Tak jsem se odhodlal k úpravám PA 700W (2xGI7B), které jsem dlouho odkládal v souladu s jinou zkušeností popsanou pořekadlem - Funguje to? Tak do toho nerejpej!!! .

.

Nakonec PA 700W přestal fungovat v důsledku havárie anodového trafa, takže ho bylo nutné opravit a při té příležitosti bylo také vhodné odstranit při provozu zjištěné nedostatky. Nejprve jsem vyměnil transformátor za nový na zakázku navinutý, který ale po několika hodinách opět shořel (asi výrobní závada). Takže následovala reklamace a nakonec opět nový toroidní transformátor 230 V/ 1600 V + 2x12,6V +19,5 V. Pro chlazení transformátoru jsem nainstalován ventilátor, jenž v horkých letních měsících zajišťuje dostatečné chlazení. Ventilátor nasává středem toroidního trafa chladící vzduch, který proudí pod trafem namontovaném na distancích. V souvislosti s výměnou trafa jsem za pomoci Michala OK1WMR, který dodal kondenzátory 470uF/400 V, postavil nový zdroj VN 2,4 kV naprázdno. Původní usměrňovač používal staré VN diody v keramické trubičce z trolejbusů a ještě starší kondenzátory 250 uF/500V, které již nebyly dostatečně spolehlivé. Nový zdroj má při klidovém proudu 200 mA napětí 2240 V a při 800 mA je to stále o něco více než 2 kV, takže by tento zdroj měl být schopen dodávat ve špičkách přes 1,7 kW, což by odpovídalo cca 800 W PEP na 144 MHz. Včera jsem na PA-700W dodělal další úpravy, protože zvýšené napětí sebou přineslo nutnost "malinko" překonstruovat obvody v anodové dutině. Přibyl zde nový blokovací kondenzátor napájecího napětí 6n8/3,5 kV, který nahradil starý 2x180pF/2 kV, jenž by nemusel snést zvýšené napětí na 2,4 kV. Byl také vytvořen za použití vodovodní kuželky (OK1VPZ, OK1WPN - díky za nápad) nový ladící kondenzátor. Změnu také vyžadoval otočný výstupní kondenzátor tak, aby vyhovoval napěťově i kapacitně. Úprava byla jednoduchá - z kondenzátoru jsem vytrhal 2/3 plechů a vše bylo OK (viz obrázky). Poslední úpravou bylo podsvětlení měřících přístrojů bílými vysoko svítivými diodami. Na PA jsou tři měřící přístroje - proud mřížek,  proud  anod a výstupní výkon / odražený výkon. Všechny přístoje jsou teď čitelné i v šeru přístrojové místnosti na chatě na Blatenském vrchu. 73! Jirka 1UBO