8.

  1. 2011 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na Střední průmyslové škole v Ostrově. K dispozici jsme měli celou třídu i s dataprojektorem. Od půl desáté hodiny chodily třídy potencionálních zájemců z řad devátých tříd základních škol a po obědě chodili individuálně rodiče s dětmi. .

Předváděli jsme řadu zařízení naší výroby. Ať už se jednalo o jednoduché blikače s pár součástkami, nebo o SMD zapojení s programovatelnými mikroprocesory. Předvánoční náladu dokresloval blikající vánoční stromeček. K vidění byly také digitronové hodiny a velký úspěch měl Teslův transformátor, se kterým jsme bezdrátově rozsvěceli zářivky, LED diody a lidé si mohli šáhnout na výboje s napětím v řádech desítek tisíc voltů.

V podvečerních hodinách jsme vše sbalili a s vědomím, že nedošlo k žádným ztrátám na životech jsme odjeli domů. Fotogalerie