Jednou za tři roky se pořádá celorepublikové setkání vodních skautů. Letos se setkání konalo u České Skalice na Rozkoši. Program setkání byl opět velmi pestrý, tentokrát na téma Sindibádova dobrodružství. Více o setkání naleznete na stránkách Navigamusu 2009. Co dělal náš R@dioTým se dočtete uvnitř článu. .

Letos jsme zajišťovali elektro-rozvody po celém tábořišti, internet a komunikaci přes vysílačky. V rámci doprovodného programu ukázku radiového orientačního běhu a krátkou prezentaci radioamatérského provozu a radioskautingu. . Fotogalerie ..