Národní jamboree - celorepublikové setkání skautů a skautek proběhlo 30.4. - 4.5. v Plzni. Jamboree se zúčastnilo přes 2000 skautů a skautek od 10 do 16 let. Organizátorům akce jsme pomáhali se zajištěním spojení na tábořišti a na doprovodných aktivitách ve městě. Pro účastníky jsme připravili radiový orientační běh, pájení z měděného drátu a praktickou ukázku radioamatérského vysílání.

Ukázka radioamatérského vysílání

Náš Radio-stan byl vhodně umístěn na hlavní cestě spojující subcampy s plazou, kde probíhala většina aktivit. Na krátké vlny jsme natáhli na 6m dřevěný stožár dipól na 20m a LW na vysoký topol. O naše připravené aktivity byl velký zájem. Mnohdy se účastníci ke stolu vůbec nevešli a někteří ochotně ohýbali drátky i ve stoje. Opět se potvrdilo, že aktivity radioskautů dobře zaplňují prázdné místo v technické činnosti skautů v oddílech. Také jsme se zúčastnili s naší prezentací činnosti zahájení dnů oslav osvobození na náměstí Republiky v centru Plzni. Přímo na náměstí jsme zprovoznili improvizované pájecí pracoviště, radiový orientační běh a stanici v pásmu 2m. Zde jsme opět představovali činnost radioamatérů-skautů.

Radiostan Pájení Hon na lisku (vlka) náměstí Republiky

Také můžete navštívit naší fotogalerii nebo stránky jamboree